MCGP 2nd Intake (2014 – 2016)

MCGP 2nd Intake (2014 – 2016)

Image
 1. Dr. Duwegoda Mudiyanselage Mohamed Lakariya Ahamed Amjed
 2. Dr. Ananda Kuttigama Athige Samantha Kumarasiri Ananda
 3. Dr. Dilini Giyanka Ilapperuma Baranage
 4. Dr. Wickramaarachchige Bihan Dilantha De Silva
 5. Dr. Mohamed Thahir Mohamed Dhilshan
 6. Dr. Sivalingam Gajan
 7. Dr. Pradeepa Gajendran
 8. Dr. Jayasundara Mudiyanselage Danushka Bandara Jayasundara
 9. Dr. T. Jeevaraaj
 10. Dr. Kankan Thri Hema Jayantha
 11. Dr. Gunarathna  Adikari Mudiyanselage Upul Jayathilaka
 12. Dr. Ayadurai Selvarajah Kokulendra
 13. Dr. Ganthune Muhamdiramge Tilak Ajith
 14. Dr. Ahalya Thamarasi Pinidiyapathirage
 15. Dr. Mohamed Rikaz Sheriff
 16. Dr. Samantha Manjula Singankuttiarachchi
 17. Dr. Dumindu Wijewardana
 18. Dr. Kalpanie Dulanthi Wijewardana