MCGP 1st Intake (2012 – 2014)

MCGP 1st Intake (2012 – 2014)

Image
 1. Dr. Konara Bandara Wickramasinghalage Gihan Amarathilaka
 2. Dr. Conganige Michael Asela Anthony
 3. Dr. Galpatha Mudalige Nishantha Anuruddha
 4. Dr. Chandana Lesley Kumara Atapattu
 5. Dr. Kariyawasam Athukoralage Don Prisco Modestus Priyashantha Athukorala
 6. Dr. Bamunusinghe Arachchige Charmie Atthanayake
 7. Dr. Rukshana Mohamed Batcha
 8. Dr. Gananath Kanishka Bandara Dasanayaka
 9. Dr. Sujeewa Dilrukshe Dissanayake
 10. Dr. Nimal Mahanama Dissanayaka
 11. Dr. Asanga Chinthaka Fernando
 12. Dr. Dilanka Nirosha Fernando
 13. Dr. Malkanthi Udaya Kumari Galhena
 14. Dr. Athauda Arachchige Kapila Jayanath
 15. Dr. Anojana Indraneela Jeyaseelan
 16. Dr. Sujeewa Damayanthi Karunathilake
 17. Dr. Sujan Kapila Kavisinghe
 18. Dr. Nissanga Sriyan Malika Mendis
 19. Dr. Fathima Shafna Mohamed Farook
 20. Dr. Mohanthie Nayanthara Sumithraarachchi Munasinghe
 21. Dr. Joseph Uchira Priyantha
 22. Dr. Herath Pathiranage Sarath Ratnayake
 23. Dr. Mohamed Haniffa Sala hudeen
 24. Dr. Hareendra Jayadeva Sandanayake
 25. Dr. Liyana Rathnage Chandra Sathis Lal
 26. Dr. Balamugundini Seevaratnam
 27. Dr. Saranga Aroshan Thalagala
 28. Dr. Radhika Jayathri Wickramasinghe
 29. Dr. Thiyagarajah Sureshkumar
 30. Dr. Higuruwana Bamunu Arachchige Delishea Dilrukshi Obeysekara